މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިއުން


މިއިދާރާގައި ބައުވެފައިވެ ހަލާކުވެފައިވާ މުދާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ސަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 27 ފެބުރުވަރީ 2020 ވާ ބުރާސްފަތިދުވަހުގެ ހަވީރު 16:30ށް މިއިދާރާއަށް ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

26 ފެބުރުވަރީ 2020