މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލް

ރ.މަޑުއްވަރި

ކުނި އުކާލާ ގަޑި ބަދަލުކުރުން


އެހެން އަހަރުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހާއި ޝައްވާލު މަހުގެ ފުރަތަމަ 6 ދުވަހު، ކުނި އުކާނީ ހަފްތާގެ ހޮނިހިރު، ހޯމަ އަދި ބުދަ، މިތިން ދުވަހުގެ ހެނދުނު 8:00 ން 10:00 އަށެވެ.

މިހެންވެ މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.