ކައުންސިލް ޤުރްއާން މުބާރާތާއިގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންްބަރު
(IUL)308/2024/08
ތާރީޚް
ޕަބްލިޝްކުރި: 06/02/2024
ސުންގަޑި: 29/02/2024
ޝެއަރ ކުރައްވާ
އިޢުލާން

1445 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ މެދު ދިހައެއްގައި، ކައުންސިލްގެ 10 ވަނަ ޤުރްއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެވޭ ކީސްޓޭޖްތަކާއި ޢުމުރުފުރާތައް ބަހާފައިވާގޮތާއި މުބާރާތުގެ މުޤައްރަރު މި އިޢުލާނާއިއެކު ޢާންމު ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

ޤުރްއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފޯމް ފުރިހަމަކުރައްވައި މިއިދާރާއަށް ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށްއެދޭ ފޯމު ބަލައިގަތުމުގެ އެންމެފަހު ތާރީޚަކީ 2024 ފެބުރުވަރީ 29 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 އެވެ. މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ފޯމު މިއިދާރާގެ ކައުންޓަރުންނާއި ކައުންސިލްގެ ވެބްސައިޓުންp ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.

ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.