default
347681_573b6ad0-5_
mosque
IMG_8457-Pano
Shadow

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނުވަތަ ރ. އަތޮޅަކީ ބަރަވެލި ކަނޑުން ހުޅަނގަށް އުތުރުން ދެކުނަށް އުފެދިފައިވާ މުރަކައިގެ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅަށް ދީފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ E (އީ) އަކުރެވެ. އަތޮޅުގައި ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ އުނގޫފާރެވެ. މި ގޮތުން މަޑުއްވަރީ އަށް ދީފައިވާ ނަންބަރަކީ E-12 އެވެ. އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާރަށް އުނގޫފާރާ ދެމެދުގައި 13.5 ނޯޓިކަލް މޭލު ހުންނައިރު ވެރިކަން ކުރާރަށް މާލެއާއި ދެމެދުގައި ހުންނަނީ 87 ނޯޓިކަލް މޭލެވެ. މިރަށަކީ މަސްވެރިކަމުގެ ރޮނގުން އަތޮޅުގައި އެއްވަނަ ދަރަޖާގައި ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއްރަށެވެ. އަދި މީގެ އިތުރުން ދަނޑުވެރިކަންކުރުމާއި ރިސޯޓް މަސައްކަތްކުރުމާއި، ކޮންސްޓުރަކްޝަންގެ މަސައްކަތްތަކާއި، ފަންގިވިނުމާއި، ރޯނުވެށުން ފަދަ ތަފާތު ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަމުންއަންނަ ހީވާގި ބަޔަކުދިރިއުޅޭ ރަށެކެވެ.