ޚަބަރާއި މަޢުލޫމާތު

އެންމެ ފަހުގެ އިޢުލާނު

about Image

ރ.މަޑުއްވަރި

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ނުވަތަ ރ. އަތޮޅަކީ ބަރަވެލި ކަނޑުން ހުޅަނގަށް އުތުރުން ދެކުނަށް އުފެދިފައިވާ މުރަކައިގެ އަތޮޅެކެވެ. މި އަތޮޅަށް ދީފައިވާ އިނގިރޭސި އަކުރަކީ E (އީ) އަކުރެވެ. އަތޮޅުގައި ވެރިކަން ކުރާ ރަށަކީ އުނގޫފާރެވެ. މި ގޮތުން މަޑުއްވަރީ އަށް ދީފައިވާ ނަންބަރަކީ E-12 އެވެ. އަތޮޅުވެރިކަން ކުރާރަށް އުނގޫފާރާ ދެމެދުގައި 13.5 ނޯޓިކަލް މޭލު ހުންނައިރު ވެރިކަން ކުރާރަށް މާލެއާއި ދެމެދުގައި ހުންނަނީ 87 ނޯޓިކަލް މޭލެވެ.

  • ނަން: މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ މަޑުއްވަރި
  • ރަށުގެ ފުޅާމިން: 1575 ފޓ
  • ރަށުގެ ދިގުމިން: 2208 ފޓ
  • މާލެ - މަޑުއްވަރި: 87 ނމ
365
ގޭބީސީ
51
ވިޔަފާރި
2574
އާބާދީ
37
މަސްދޯނި