އިންޑިޔާގެ ބީޖޭޕީގެ އިސްތަރުޖަމާނު، ކައު އިތުރު މާތް ނަބިއްޔާ ﷺ އަށް ފުރައްސާރަކޮށް، ފާޅުގައި ބަދުބަސް ބުނެފައިވާތީ، އެކަން ކުށްވެރިކޮށް ރ.މަޑުއްވަރީ ކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސްބަޔާން