އިޢުލާން

ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭ ޓީމުތަކުން ކައުންސިލްގެ ދަފްތަރުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2024 ގައި ބައިވެރިވުމަށް ކައުންސިލް ދަފްތަރުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ. މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ދެ ޑިވިޝަނަށް …

Read More